Windows 10 How To: Selectief updates weigeren

Door donny007 op zondag 2 augustus 2015 17:04 - Reacties (9)
Categorie: -, Views: 4.988

In Windows 10 heeft de gebruiker geen controle meer over welke updates er worden geïnstalleerd, alleen via de PowerShell kunnen updates nog worden beheerd.

Stap 1:Download en installeer de PowerShell module voor het beheren van Windows updates
- Download: https://gallery.technet.m...08-4edd-9de2-88dff796b0bc
- Pak het bestand uit naar %WINDIR%\System32\WindowsPowerShell\v1.0\Modules
- Open PowerShell als administrator
- Om de module te kunnen gebruiken moet tijdelijk de execution policy worden aangepast:
PS > Set-ExecutionPolicy RemoteSigned

- Importeer de module met het volgende commando:
PS > Import-Module PSWindowsUpdate


Stap 2: Lokaliseer en blokkeer de ongewenste update
- Open PowerShell als administrator
- Gebruik het volgende commando om een lijst te krijgen van beschikbare updates:
PS > Get-WUList

- Blokkeer de ongewenste update, gebruik hiervoor de titel van de update:
PS >  Hide-WUUpdate -Title "Synaptics driver"

- Verifieer of de update is geblokkeerd, er moet een 'H' (van hidden) in de regel van de update verschijnen:
PS > Get-WUList

http://i.imgur.com/saSa8g7.png

- Vergeet niet om de execution policy weer terug te zetten naar Restricted:
PS > Set-ExecutionPolicy Restricted


De update zal nu niet meer worden meegenomen.